Chovatelské znaky

Testování výrazných znaků obočí a vousů

Testujeme inzerci v genu RSPO2

900 Kč

Genetický profil

22 markerů zahrnutých v panelu ISAG (International Society for Animal Genetics).

900 Kč

Určování parentity

Testujeme, zda genetický profil daného jedince odpovídá genetickému profilu, který mohl zdědit po svých předpokládaných rodičích.

zdarma ke genetickým profilům

Určování čistokrevnosti

Testujeme pravděpodobnost, s jakou genetický profil jedince odpovídá obvyklému genetickému profilu, který se vyskytuje u daného plemene.

zdarma ke genetickým profilům

Please reload

Mutace

Dwarfismus

Testujeme přítomnost delece v intronu mezi exony 5 a 6 genu LHX3

800 Kč

Lokus D

Testujeme přítomnost mutace v pozici -22 v 5'UTR genu MLPH.

 

900 Kč

Maligní hypertermie

Testujeme přítomnost mutace v kódující oblasti genu RYR1

 

 

900 Kč

Degenerativní myelopatie (dočasně pozastaveno)

Testujeme přítomnost mutace v pozici 118 genu SOD1.

 

 

900 Kč

Please reload