Stanovení pohlaví u ptáků

Nabízíme stanovení pohlaví u velkého množství běžně chovaných druhů.

Základním vzorkem je čerstvě vytržené peří, či zaschlá kapka krve.

Na základě předchozí domluvy je analýzu možné provést i z jiných druhů vzorků.

Proč?

U řady druhů chovaných ptáků, především papoušků, běžců atd. je rozlišení pohlaví na základě morfologických znaků nemožné nebo nejisté. V případech, kdy navíc chovatel potřebuje identifikovat samce či samice již jako mláďata, je určení pohlaví podle morfologických znaků prakticky neproveditelné.

Jak?

Laboratoř nabízí stanovení pohlaví u ptáků molekulárně biologickými metodami. DNA analýzu provádíme ze vzorků peří či krve. Zákazník provede odběr dle návodu a spolu s vyplněnou objednávkou vše zašle na adresu laboratoře. V laboratoři je provedena analýza a výsledky jsou zaslány zpět zákazníkovi do 5ti pracovních dnů.

Pro koho?

Služba je nabízena jak soukromým chovatelům, tak veterinářům a veterinárním klinikám, či zoologickým zahradám a chovným stanicím.

Metody

Pro molekulárně biologické stanovení pohlaví u ptáků se nejčastěji využívá odlišností ve struktuře genu CHD1 (gen kódující "chromo-helicase DNA binding protein") umístěného na pohlavních chromozomech (u ptáků označovaných jako W a Z). Gen CHD1 je přítomen jak na chromozomu W, tak na chromozomu Z. Gen ovšem obsahuje intron, který má u různých chromozomů různou délku. Na základě amplifikace CHD genu jsou tedy získány buď 2 stejně dlouhé fragmenty, indikující homogametické samší pohlaví (ZZ), nebo je jeden z fragmentů delší,a to v případě samičího, heterogametického pohlaví (WZ). Tato etoda umožňuje určit pohlaví u širokého spektra drůhů ptáků jako jsou papoušci, běžci, sovy, dravci, husy atd.

Ceny

Cena je stanovena na základě počtu vzorků zaslaných současně:

 

1 - 5 vzorků: 360 Kč / vzorek

6 - 10 vzorků: 320 Kč / vzorek

10 - 20 vzorků: 300 Kč / vzorek

 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

 

Výsledek vyšetření bude hotov do 5ti pracovních dní a uvolněn po zaplacení.

V případě, že je se vzorky zaslán vzorek ověřeného samce a samice od druhu, který ještě není v databázi laboratoře, je automaticky jeden z běžných vzorků analyzován zdarma. Dostupnost kontrol pro druh, který se chystáte analyzovat, prosím ověřte dotazem:

 

+420 608 636 119

laborator@gentrend.cz

Jak postupovat?

1. Vyplňte objednávku

ZDE si stáhněte objednávku analýzy a pečlivě ji vyplňte. Nezapomeňte zejména na jednoznačnou identifikaci jednotlivých vzorků pocházejících z různých jedinců.

 

2 . Odeberte vzorky

Vytrhněte několik (minimálně 5) drobných živých per z hrudníčku, ne však peří prachové. Spodní část pera by ideálně měla obsahovat stopy krve. Pera nestřihejte (DNA se izoluje právě ze spodní části) ani nesbírejte pera vypadlá (hrozí záměna jedinců, kontaminace či degradace materiálu). Krev nechte zaschnout a pera umístěte do suché papírové obálky označené identifikací jedince.

Krevní vzorky - stačí jen kapka - je možné odebrat na čistý, nejlépe sterilní tampon či vatovou tyčku. Krevní kapku nechte zaschnout a vložte do čistého, popsaného a  uzavíratelného pytlíku. Pro každého jedince použijte nový nástroj pro odběr krve. Pro odborný odběr krve se prosím obraťte na veretináře.

 

3. Odešlete vzorky

Zabalené a označené vzorky odešlete poštou či přepravní službou spolu s objednávkou na adresu laboratoře:

 

Laboratoř GEN-TREND, s.r.o.

Hůry 149

Rudolfov

373 71

Česká republika

 

Pokud uvedete na objednávkce email či telefonní číslo, bude Vám potvrzeno doručení vzorků do laboratoře.

 

 

4. Proveďte platbu

Platbu za analýzy lze provést bezhotovostním převodem ve prospěch našeho účtu:

 

č: 184419542/0300

 

IBAN: CZ89 0300 0000 0001 8441 9542

BIC (SWIFT): CEKOCZPP

 

Jako variabilní symbol použijte Vaše  telefonní číslo uvedené na objednávce.

 

Analýzu je možné provést i na dobírku s příplatkem 100 kč.

Metodika stanovení pohlaví u ptáků ze vzorků peří byla vyvinuta ve spolupráci s Biotechnologickým centrem, Zemědělské fakulty, Jihočeské univerzity.

 

Vývoj metodiky byl podpořen z programu podpory spolupráce podniků v Jihočeském kraji a výzkumných organizací "Jihočeské podnikatelské vouchery".

Ptáci - DNA testování pohlaví