Stanovení pohlaví u ptáků

 

 

Nabízíme určení pohlaví u širokého spektra běžně chovaných ptáků.

Základním vzorkem je čerstvě vytržené peří či zaschlá kapka krve.

Na základě předchozí domluvy je analýzu možné provést i z jiných druhů vzorků.

Proč?

U řady druhů chovaných ptáků je rozlišení pohlaví na základě morfologických znaků  nemožné, nebo nejisté. V  případech kdy chovatel potřebuje identifikovat samce a samice již jako mláďata, nebývají často druhotné pohlavní znaky rozpoznatelné.

DNA analýza pohlaví nabízí snadné, spolehlivé a skoro bezbolestné  určení pohlaví.

Jak?

Laboratoř nabízí stanovení pohlaví u ptáků molekulárně biologickými metodami. DNA analýzu provádíme primárně ze vzorků peří, ale i krve (stačí zaschlá kapka).

Zákazník provede odběr podle návodu a spolu s vyplněnou objednávkou vše zašle na adresu laboratoře.

Zde je vzorek přijat a do 5 pracovních dnů zpracován.

Výsledky jsou zaslány zpět zákazníkovi e-mailem nebo poštou.

Pro koho?

Služba je nabízena jak soukromým chovatelům, tak veterinářům a veterinárním klinikám, či zoologickým zahradám a chovným stanicím.

 

V databázi máme celou řadu běžně chovaných druhů ptáků (papoušky, dravce, husy, běžce, sovy apod.) Velmi rádi však provedeme i specializovanou analýzu u méně běžně chovaných druhů.

Metody

Pro molekulárně biologické stanovení pohlaví u ptáků se nejčastěji využívá odlišností ve struktuře genu CHD1 (gen kódující "chromo-helicase DNA binding protein") umístěného na pohlavních chromozomech (u ptáků označovaných jako W a Z). Gen CHD1 je přítomen jak na chromozomu W, tak na chromozomu Z. Gen ovšem obsahuje intron, který má u různých chromozomů různou délku. Na základě amplifikace CHD genu jsou tedy získány buď 2 stejně dlouhé fragmenty, indikující homogametické (ZZ), v případě ptáků tedy samčí pohlaví, nebo je jeden z fragmentů delší, jak je tomu v případě samičího, heterogametického pohlaví (WZ). Vzhledem k variabilitě v délce intronů byla vyvinuta řada alternativních metod, jejichž kombinace umožńuje určit pohlaví u širokého spektra druhů ptáků.

Ceny

Cena je stanovena na základě počtu vzorků zaslaných současně.

 

1 - 5 vzorků: 360 Kč/vzorek

6 - 10 vzorků: 320 Kč/vzorek

11 - 20 vzorků: 300 Kč/vzorek

 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

 

V případě, že je se vzorky zaslán vzorek ověřeného samce a samice od druhu, který ještě není v databázi laboratoře, je automaticky jeden z běžných vzorků analyzován zdarma. Dostupnost kontrol pro druh, který se chystáte analyzovat prosím ověřte dotazem:

 

+420 608 636 119

laborator@gentrend.cz

Jak postupovat?

1. Vyplňte objednávku

ZDE si stáhněte objednávku analýzy a pečlivě ji vyplňte. Nezapomeňte zejména na jednoznačnou identifikaci jednotlivých vzorků pocházejících z různých jedinců.

 

2 . Odeberte vzorky

Vytrhněte několik (minimálně 5) drobných živých per z hrudníčku, ne však peří prachové. Spodní část pera by ideálně měla obsahovat stopy krve. Pera nestřihejte (DNA se izoluje právě ze spodní části) ani nesbírejte pera vypadlá (hrozí záměna jedinců, kontaminace či degradace materiálu). Krev nechte zaschnout a pera umístěte do suché papírové obálky označené identifikací jedince. Každou obálku pečlivě uzavřete.

 

3. Odešlete vzorky

Zabalené a označené vzorky odešlete poštou či přepravní službou spolu s objednávkou na adresu laboratoře:

 

Laboratoř GEN-TREND, s.r.o.

Hůry 149

Rudolfov

373 71

Česká republika

 

Pokud uvedete na objednávkce email, bude Vám na něj potvrzeno doručení vzorků do laboratoře.

 

 

4. Proveďte platbu

Platbu za analýzy lze provést bezhotovostním převodem ve prospěch našeho účtu:

 

č: 184419542/0300

 

IBAN: CZ89 0300 0000 0001 8441 9542

BIC (SWIFT): CEKOCZPP

 

Jako variabilní symbol použijte Vaše telefonní číslo uvedené na objednávce.

 

Analýzu je možné provést i na dobírku s příplatkem 100 Kč. Uvedenou možnost zaškrtněte prosím na objednávce.

Metodika stanovení pohlaví u ptáků ze vzorků peří byla vyvinuta ve spolupráci s Biotechnologickým centrem, Zemědělské fakulty, Jihočeské univerzity.

 

Vývoj metodiky byl podpořen z programu podpory spolupráce podniků v Jihočeském kraji a výzkumných organizací "Jihočeské podnikatelské vouchery".